CarpetVista Design Competition

2018 Finalists - Vote and Win

Feathers in the night by Natalie Zart

Austria

Austria

Feathers in the night is a design inspired by the geometry and minimalistic elegance found in the closeup of bird feathers. The individual elements have been hand drawn and digitally edited in order to create a balanced, intricate design that reflects the beautiful forms and colors found in bird’s feathers.
Feathers in the night je návrh inspirovaný geometrií a minimalistickou elegancí, kterou můžeme nalézt v detailu ptačích pírek. Jednotlivé prvky návrhu byly nejprve ručně nakresleny a poté digitálně upraveny tak, aby vznikl balancovaný, detailní vzor, který zrcadlí krásnou formu a barvy, co lze nalézt v ptačím peří.

About Natalie Zart

Natalie Zart is a Czech designer born in Prague, currently living and working in Vienna, Austria.

She works as a freelance textile and graphic designer. Her work is often hand illustrated, neat and inspired by nature.

Having grown up in a family of professional artists, she’s always been surrounded by artwork ranging from large oil canvases to children illustrations and has naturally been drawn to creating art since childhood.

Her own path as a designer started at the University College Falmouth in the UK, where she studied Textile Design. In the recent years, she has fallen in love with digitalisation of her hand drawn work and currently studies Graphic Design at Die Graphische in Vienna.
Natalie Zart je česká designérka narozena v Praze, v současné době žijící a pracující ve Vídni.

Pracuje jako grafička na volné noze a navrhuje látky. Její práce je často ručně ilustrovaná, elegantní a inspirovaná přírodou.

Již od dětství byla v rodině akademického malíře a ilustrátorky obklopena uměleckými díly, od velkých olejových pláten až po dětskou ilustraci a tudíž byla přirozeně od dětství motivována tvořit.

Její vlastní cesta designérky začala na University College Falmouth ve Velké Británii, kde studovala textilní design. V posledních letech se zaměřuje na digitální zpracování ručně kreslených prací a studuje grafický design na Die Graphische ve Vídni.